ROX365

Young Drive

Verantwoord rijden begint

YoungDrive is een project geweest in samenwerking met de Universiteit van Hasselt

Autorijden is immers geen sinecure en voor sommigen kan het zelfs een uitdaging zijn, zoals voor jongeren, die zichzelf vaak overschatten. Binnen gedragsonderzoek onderzoeken we het rijgedrag en de mobiliteit van deze groepen. Enerzijds onderzoeken we het gedrag van een bepaalde groep en kijken we hoe dit samenhangt met onderliggende mechanismen. Anderzijds vergelijken we de rijvaardigheid van verschillende groepen. Hoe rijvaardig zijn jongeren in vergelijking met gecoachte jongeren? Hoe kunnen we verklaren dat jonge beginnende bestuurders een hoger risico op betrokkenheid bij een ongeval hebben dan oudere en meer ervaren bestuurders?

Geïnstrumenteerd voertuig
Op basis van gerichte probleemanalyses ontwikkelden we interventies om betrokken doelgroepen te ondersteunen bij het behouden van een veilige en zelfstandige mobiliteit. Om gegevens te verzamelen gebruiken we een breed scala aan instrumenten en technieken zoals zelfrapportage en computertaken, directe observatie (bijv. via rijsimulatie en eyetracking devices) en onderliggende fysiologische metingen (bijv. via een EEG, het zogenaamde elektro-encefalogram).

ROX365 hielp mee deze projecten te valideren bij communities met een groot aandeel jeugd zoals sportclubs en andere

Sterke punten

  • Includeren van sociale factoren (family & friends)
  • Duurzaam draagvlak
  • Bewezen methodiek
  • Evidence based gamification

ROI

  • Verminderd risicogedrag
  • Lagere premies
  • Minder humaan leed in 't verkeer