ROX365

Gebruik van de ROX365 website

Onze intentieinspanning

  • ROX365.be besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan ROX365.be niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
  • Als de op of via deze website verstrekte informatie tekoratkomingen vertoont, zal ROX365.be al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via de contact pagina.
  • ROX365.be spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. ROX365.be kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Informatieverstrekking

  • ROX365.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.
  • Andere instanties en organisaties publiceren hun activiteiten op onze website. ROX365.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.
  • De website van ROX365.be  bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. ROX365.be controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. ROX365.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Beeldmateriaal

  • ROX365.be is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat door gebruikers wordt opgeladen op de website.
  • Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.
  • De gebruiker die foto’s op de website plaatst, zal ROX365.be vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die ROX365.be naar aanleiding daarvan zou ontvangen.
  • ROX365.be heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.